• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Potpisivanje Protokola o realizaciji Škole plivanja

Potpisivanje Protokola o realizaciji Škole plivanja za učenike četvrtih razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo

U prostorijama Javnog preuzeća „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo u petak 21.04.2017. godine sa početkom u 09:15 sati, biti će upriličeno potpisivanje Protokola o realizaciji Projekta škole plivanja za učenike četvrtih razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo u 2017. godini.

Protokol će potpisati Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dr. Elvir Kazazović i direktor Javnog preduzeća „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo Avdija Hasanović, a isti se odnosi na realizacijiu škole plivanja za 1.000 učenika četvrtih razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade već nekoliko godina zaredom potpisuje ovaj protokol, a i ove godine u Budžetu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade predviđeno je 50.000 KM.

Cilj potpisivanja ovakvih protokola je, prije svega, sistemska organizacija škole plivanja za učenike osnovnih škola KS, prema kojem je omogućeno svim polaznicima četvrtih razreda da prođu kroz ovaj vid obuke.