OLIMPIJSKI BAZEN JE OTVOREN SVAKI DAN OD 07:00 DO 23:00

Kategorija: Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljijeg ponu (..)

Odluka o izboru najpovoljijeg ponuđača broj: 04-2-1231-6/18 od 14.11.2018. godine u Konkurentskom zahtjevu za dostavljanje


Pogledaj
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu (..)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 04-2-926-9/18 od 03.09.2018.godine u postupku nabavke usluge hotelskog smje


Pogledaj
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu (..)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponučača broj: 04-2-393-12/18 u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku usluge osig


Pogledaj
Odluka o odbacivanju ponude broj: 0 (..)

Odluka o odbacivanju ponude broj: 04-2-393-11/18 u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku usluge osiguranja imovine


Pogledaj
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu (..)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 04-2-357-7/18 u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku,isporuku, in


Pogledaj
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu (..)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 04-2-36-6/18 u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku robe - sports


Pogledaj
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponu (..)

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 04-2-1517-9/17 u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku usluge pre


Pogledaj
Odluka o odbacivanju ponude broj: 0 (..)

Odluka o odbacivanju ponude broj: 04-2-1517-7/17 u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku usluge prevoza učenika


Pogledaj

Budite u kontaktu sa nama

Kontaktirajte nas

Olimpijski bazen je otvoren svaki dan od 07:00 do 23:00

Bulevar Meše Selimovica 83-b

+387 33 773 850

info@bazen.ba