• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 02. SEPTEMBRA; utorak, četvrtak, subota od 10. SEPTEMBRA.
Aktuelnosti
Sarajevski olimpijski bazen dobija najmoderniji fitness centar u gradu

Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka i direktor JP “Olimpijski bazen Otoka” Enes Peštek, danas su potpisali Sporazum o rekonstrukciji, u svrhu otvaranja ..

Aktuelnosti
Odluka o pismenoj saglasnosti za izmjenu cjenovnika

Na osnovu člana 29. i 31. Statuta JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o.Sarajevo i člana 5. i 10. Poslovnika o radu Nadzornog odbora ..

Aktuelnosti
OTVORENI POSTUPAK ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGE PREVOZA UČENIKA

Obavještenje o nabavci broj: 737-1-2-49-3-8/20 za OTVORENI POSTUPAK ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGE PREVOZA ..

Aktuelnosti
Olimpijski bazen Otoka će u punom kapacitetu nastaviti sa pružanjem usluga u srijedu, 3. juna

U periodu od 13:00 do 14:00 sati, Olimpijski bazen Otoka neće pružati usluge , obzirom da će se tada vršiti ..

Aktuelnosti
PREVENTIVNE MJERE za rad radnika i ponašanje korisnika u JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o

Ovim Prventivnim mjerama se precizno definiše i nalaže postupanje radnika i ponašanje korisnika ..

Aktuelnosti
Smanjenje cijena usluga

Kako bi korisnicima usluga obezbjedili povoljnije uslove, Nadzorni odbor Preduzeća je donio privremenu odluku, po kojoj su cijene usluga u pretpordaji niže za 20%.

Aktuelnosti
Obavijest

Uvažavajući naredbe Federalnog štaba civilne zaštite, a koje se odnose na epidemiološku situaciju izazvanu pojavom koronavirusa (COVID 19), nadležni organi ..

Aktuelnosti
Protuepidemijske mjere

U cilju poduzimanja dodatnih protuepidemijskih mjera, a koje imaju za cilj spriječavanje širenja koronavirusa, JP "Olimpijski bazen Otoka" d.o.o. ..