• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 06. JULA; utorak, četvrtak, subota od 14. JULA.
OTVORENI POSTUPAK ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGE PREVOZA UČENIKA

Obavještenje o nabavci broj: 737-1-2-49-3-8/20 za OTVORENI POSTUPAK ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGE PREVOZA ..

Aktuelni tenderiAktuelnosti
OTVORENI POSTUPAK ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGE PREVOZA

Otvoreni postupak za dostavu ponuda za nabavku usluge prevoza učenika četvrtih razreda osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo ..