• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. SEPTEMBRA; utorak, četvrtak i subota počinju od 30. SEPTEMBRA;

Izgradnjom natkrivenog Olimpijskog bazena, Grad i Kanton Sarajevo kompletiraju postojeću sportsku infrastrukturu, te pored stadiona, sportskih dvorana, objekata i sadržaja namijenjenih razvoju zimskih sportova, ulaze i u fazu stvaranja uslova za afirmaciju i razvoj plivačkog sporta, ne samo u Gradu i Kantonu, nego i u čitavoj Bosni i Hercegovini. Ovim bazenom Sarajevo je dobilo najljepši i najfunkcionalniji objekat ovakve vrste u regiji.

Kao što je prepoznatljivo iz samog naziva – JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo upravlja uređenim kupalištem u državnoj svojini na području grada Sarajeva. Preduzeće u bližem, a i širem okruženju nema preduzeća sa istom ili sličnom djelatnošću, i jedino je Preduzeće čiji je osnivač Grad Sarajevo.

Zahtjevi društvene zajednice u odnosu na edukaciju i razvoj vodenih sportova su brojni i zahtjevni. Društvena zajednica od Preduzeća ne traži isključivo prostor za plivanje i rekreaciju, već formulisanje i realizaciju niza projekata i programskih aktivnosti koji će obezbijediti kontinuiranu edukaciju neplivača i podršku razvoju vodenih sportova u Kantonu Sarajevo.

U skladu sa postavljenim zahtjevima od strane Osnivača, Preduzeće je definisalo svoje pravce razvoja, viziju poslovanja i strateške ciljeve kojima nastoji zadovoljiti interese i zahtjeve različitih interesnih grupa.

Naša misija je: “Lider za edukaciju neplivača i plivačku rekreaciju građana, te podrška razvoju vodenih sportova, a u svrhu unaprijeđenja kulture življenja.“

Ocjena javnosti nam je najvažnija i ispred ostalih ocjena.

Naša vizija je: “Funkcionalan  sportsko – rekreacijski i edukativan centar vodenih sportova.“

Plan poslovanja je skup aktivnosti koje će omogućiti ostvarenje definisanih strateških ciljeva koji se u najkraćem mogu definisati kao:

 • Obučiti u plivanju što veći broj djece i omladine u Kantonu Sarajevo;
 • Obezbijediti uslove za razvoj vodenih sportova u Kantonu Sarajevo;
 • Kontinuirano raditi na promjenama životnih navika u kulturi plivačke rekreacije građana Kantona Sarajevo;
 • Biti najbolji partner;
 • Poboljšati efikasnost zaposlenog osoblja i biti najuspješniji tim;
 • Poboljšati visinu prihoda i poboljšati njihovu strukturu;
 • Poboljšati efektivnost rashoda;
 • Poboljšati efikasnost organizacije;
 • Poboljšati profitabilnost.

 

Skupština Preduzeća:

 • Dragana Solaković, predsjednica
 • Elvir Hadžiahmetović, član
 • Ramiz Kadić, član

 

Nadzorni odbor Preduzeća:

 • Amina Mujkić, predsjednica
 • Omer Hadžiomerović, član
 • Mehmed Muharemović, član

 

Direktor Preduzeća:

 • Enes Peštek