OLIMPIJSKI BAZEN JE OTVOREN SVAKI DAN OD 07:00 DO 23:00

Kategorija: Odluke o poništenju

Odluku o poništenju postupka javne (..)

Odluku o poništenju postupka javne nabavke broj: 04-2-1522-7/19 od 06.01.2020. godine u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponud


Pogledaj
Odluka o odbacivanju ponuda i poni (..)

Odluka o odbacivanju ponuda i poništenju postupka javne nabavke broj: 04-2-1085-8/18 u Konkurentskom zahtjevu za dostav


Pogledaj
Odluka o odbacivanju ponuda u Konku (..)

Odluka o odbacivanju ponuda i poništenju postupka javne nabavke broj: 04-2-986-8/18 u Konkurentskom zahtjevu za dostavu pon


Pogledaj
Odluka o odbacivanju ponude – (..)

Odluka o odbacivanju ponude broj: 04-2-357-6/18 u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku,isporuku, instaliranje i p


Pogledaj
Odluka o poništenju postupka javne (..)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj: 04-2-82-5/18 u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku, isporuku,


Pogledaj
Rješenje o poništenju Konkurentsk (..)

Rješenje o poništenju Konkurentskog zahtjeva za nabavku robe - sredstava za higijenu i čišćenje za potrebe Preduzeća za 20


Pogledaj
Odluka o otkazivanju postupka javne (..)

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke usluge prevoza učenika polaznika škole plivanja osnovnih škola sa područja opći


Pogledaj

Budite u kontaktu sa nama

Kontaktirajte nas

Olimpijski bazen je otvoren svaki dan od 07:00 do 23:00

Bulevar Meše Selimovica 83-b

+387 33 773 850

info@bazen.ba