• Grupe Škole plivanja: 1) pon - sri - pet, 2) uto - četv - sub; Obje grupe podijeljene su po uzrastu u terminima: 18:00 - 19:00, 19:00 - 20:00, 20:00 - 21:00 sati. subotom 09:00 - 12:00 sati. Najmlađi uzrast je napunjenih 5 godina. U sklopu promotivne akcije "Budi fit prije i tokom ljeta!" samo za vas donijeli smo akcijske cijene Škole plivanja koje možete pogledati klikom OVDJE.

PRIRUČNIK ZA OBUKU SPASILACA I SPASILAČKE SKUŽBE NA UREĐENIM KUPALIŠTIMA POLGEDAJTE KLIKOM OVDJE

Na inicijativu JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o. Sarajevo, Ministrastvo kulture i sporta Kantona Sarajevo donijelo je Pravilnik o sigurnosti na uređenim kupalištima („Službene novine Kantona Sarajevo, broj:28/17). Članom 39. Pravilnika regulisano je osposobljavanje spasilaca, i s tim ciljem JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o. Sarajevo obratilo se Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo molbom za dodjelu ovlasti za provođenje programa osposobljavanja spasilaca.

ONLINE FORMULAR ZA PRIJAVU

  Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo donijelo je Rješenje broj: 12-05-28926/17 od 24.10.2017.godine kojim je ovlastilo JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o. Sarajevo da, u saradnji sa Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja i Crvenim križom FbiH, provodi programe osposobljavanja spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih timova, obnovu znanja i praktičnih vještina spasilaca.

   

   

  S obzirom na navedeno, JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o. Sarajevo, u saradnji sa Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja i Crvenim križom FBiH, pripremio je Prijedlog programa obuke i osposobljavanja spasilaca na vodi na uređenim kupalištima, koji je dostavljen Ministartsvu kulture i sporta Kantona Sarajevo. Nakon izvršena analiza Programa, Ministartsvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, dostavilo je Prijedlog programa Gradskom vijeću Grada Sarajeva, Crvenom križu Federacije Bosne i Hercegovine, JU Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu radi pribavljanja saglasnosti i mišljenja, a sve s ciljem stupanja Programa na snagu i provođenja istog.

  Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog programa obuke i osposobljavnja spasilaca na vodi na uređenim kupalištima broj: 01-GV-02-442/18 od 28.3.2018. godine donijelo je Gradsko vijeće Grada Sarajeva na sjednici održanoj 28.3.2018. godine.

  Crveni križ Fedracije Bosne i Hercegovine, očitovao se o Prijedlogu programa, na način da je donio Odluku o davanju saglasnosti broj: 02-02-1-163/18 od 11.4.2018. godine i Mišljenje broj: 02-02-1-168/18 od 11.4.2018.godine.

  Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu donio je Odluku o saglasnosti na Prijedlog programa obuke i osposobljavanja spasilaca na vodi na uređenim kupalištima broj: 01-1844/18 od 23.5.2018. godine.

  Dana 23.4.2018. godine JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo donio je Mišljenje broj: 03.11-2961-1/18 kojim se slaže sa tematskim cijelinama koje su navadene u Prijedlogu programa i smatra svrsishodnim izradu Programa ove vrste.

  Nakon što je JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o.Sarajevo zaprimio sva gore navedena mišljenja, Grada Sarajeva, osnivača Centra – Olimpijskog bazena Otoka , Crvenog krsta/križa FBiH, Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, te nadležnog organa za odredbe dijela Programa o ispravnosti vode, dana 23.05.2018.godine dostavio ih je Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo na daljnje postupanje da bi bio usvojen i objavljen konačni tekst Programa obuke i osposobljavnja spasilaca na vodi na uređenim kupalištima.

   

  U junu 2018. godine, Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo zvanično je dalo saglasnost na Plan i program za edukaciju spasilaca i spasilačkih službi i početak rada Centra (objavljeno udana 31.05. 2018. godine u „Službene novine Kantona Sarajevo, broj:23, strana 11“)

  Za sigurnost na uređenim kupalištima propisuju se uslovi koji se odnose na sigurnost korisnika i posjetitelja uređenih kupališta na području Kantona Sarajevo, a odnose se na tehničko uređenje, postavljanje oznaka na kupalištu, korištenje i održavanje reda, promatranje, spašavanje i pružanje prve pomoći, osposobljavanje spasilaca te održavanje sportskih takmičenja i priredbi, kao i druga pitanja vezana za rad i sigurno korištenje uređenih kupališta, a koja nisu uređena drugim propisima.

  Pod uređenim kupalištem smatraju se unutarnji i vanjski bazeni koji imaju vlasnika, odnosno upravu, opremu i uređaje te izgrađene prateće objekte, a namijenjena su za kupanje. Uređena kupališta trebaju imati odgovarajuću opremu, izgrađene i u funkciji sve prateće objekte, kao i službu sigurnosti i zaštite. Objekti u kojima se obavlja kupanje, sportsko i rekreativno plivanje, obuka plivanja, skakanje u vodu, vaterpolo, rehabilitacijske te druge aktivnosti u vodi.
  Postoje kupališta koja se sastoje od bazena sa vještački izgrađenim funkcionalnim objektom ili objektima napunjenim vodom i pomoćnim prostorijama gdje su smještene prostorije: garderobe, sanitarni čvorovi i ostali uređaji, zatim kupališta kojima upravljaju privredna društva, ustanove, sportske ustanove i drugi pravni ili fizički subjekti, kao i uređena kupališta sa opremom, izgrađenim i funkcionalnim pratećim objektima, kao i odgovarajućim stručnim kadrom.

  Kada se govori o bazenima, to podrazumjeva da je voda u njima namjenjena za plivanje, kupanje, rehabilitaciju i relaksaciju. Sanitarno-tehnički uslovi obuhvataju izgradnju infrastrukture i opremljenosti takvog objekta, kojima se osiguravaju higijenski uslovi za obavljanje ovih aktivnosti. Higijenski uslovi podrazumijevaju stanje koje primjenom mjera opšte i osobne higijene sprječava pojavu i širenje uzročnika zaraznih bolesti, kao i druge negativne utjecaje na korisnike usluga, zaposlene radnike i proizvode.