OLIMPIJSKI BAZEN JE OTVOREN SVAKI DAN OD 07:00 DO 23:00

Kategorija: Sklopljeni ugovori

Nabavka robe novih laptopa (prenosn (..)

Nabavka robe novih laptopa (prenosnih računara) sa pripadajućom opremom i softverom, te usluge njihovog održavanja i servisir


Pogledaj
Nabavka robe novih računara i prip (..)

Nabavka robe novih računara i pripadajuće računarske opreme i softvera, te usluge njihovog održavanja i servisiranja za potr


Pogledaj
Nabavka robe elektornskih-silikonsk (..)

Nabavka robe elektornskih-silikonskih narukvica za kontrolu ulaska za potrebe JP “Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za


Pogledaj
Nabavka robe – licenciranih softv (..)

Nabavka robe – licenciranih softvera operativnih sistema i antivirusnih programa za računare, uz usluge njihove instalacije,


Pogledaj
Nabavka usluge održavanja, servisi (..)

Nabavka usluge održavanja, servisiranja i obnavljanja postojećih računara i računarske opreme za potrebe JP“Olimpijski baz


Pogledaj
Nabavka konsultantskih usluga pri p (..)

Nabavka konsultantskih usluga pri provođenju postupka javne nabavke “usluge mobilizacije, transporta mašine za bušenje i iz


Pogledaj
Nabavka usluge redovnog polugodišn (..)

Nabavka usluge redovnog polugodišnjeg održavanja i ispitivanja sistema vatrodojave za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“d.


Pogledaj
Nabavka robe – mašinskog i vodov (..)

Nabavka robe – mašinskog i vodovodnog materijala, materijala od plastičnih masa i tekstilne izrade za potrebe JP“Olimpijsk


Pogledaj

Budite u kontaktu sa nama

Kontaktirajte nas

Olimpijski bazen je otvoren svaki dan od 07:00 do 23:00

Bulevar Meše Selimovica 83-b

+387 33 773 850

info@bazen.ba