Posebna odluku o izmjeni i dopuni plana Javnih nabavki roba, usluga i radova za 2024.godinu.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/wp-content/uploads/2024/02/posebna-odluka-o-izmjeni-i-dopuni-plan-javnih-nabavki-robausluga-i-radova-za-2024.godinu.pdf