• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge hotelskog smještaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 04-2-926-9/18 od 03.09.2018.godine u postupku nabavke usluge hotelskog smještaja učesnika Desetog međunarodnog vaterpolo turnir europskih šampiona „Sarajevo Champions Challenge 2018„ za 2018. godinu.