• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Nabavka robe – rezervnih dijelova za klima komore Menerga za 2018.godinu

Nabavka robe – rezervnih dijelova za klima komore Menerga za 2018.godinu. Report 737-8-1-85/18.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/wp-content/uploads/2018/09/Report_737-8-1-85_18.pdf