• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MAJA; utorak i četvrtak počinju od 09. MAJA;

Nabavka usluge osiguranja imovine i lica

Nabavka usluge osiguranja imovine i lica za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2017.godinu;

Više detalja pročitajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Report_737-7-2-32_17-Nabavka-usluge-osiguranja-imovine-i-lica-za-potrebe-JP“Olimpijski-bazen-Otoka“-d.o.o.-Sarajevo-za-2017.godinu.pdf