Nabavka usluge osiguranja imovine i lica za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2017.godinu;

Više detalja pročitajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Report_737-7-2-32_17-Nabavka-usluge-osiguranja-imovine-i-lica-za-potrebe-JP“Olimpijski-bazen-Otoka“-d.o.o.-Sarajevo-za-2017.godinu.pdf