• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MAJA; utorak i četvrtak počinju od 09. MAJA;

Nabavka robe novih laptopa

Nabavka robe novih laptopa (prenosnih računara) za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo;

Više detalja pročitajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Report_737-8-1-37_17-Nabavka-robe-novih-laptopa-prenosnih-računara-za-potrebe-JP“Olimpijski-bazen-Otoka“-d.o.o.-Sarajevo.pdf