Odluka o visini cijene usluge rekreacije – program tradicionalanih hatha yoga vježbi broj: 02-1-309/19 od 06.03.2019.godine.