Kategorija: Sklopljeni ugovori

Olimpijski bazen - Sarajevo > blog > Sklopljeni ugovori

Aneks o izmjeni okvirnog sporazuma za nabavku usluge prevoza

Aneks o izmjeni okvirnog sporazuma za nabavku usluge prevoza učenika četvrtih razreda osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo za potrebe realizacije projekta škole plivanja za školsku 2021/2022. godnu II polugodište i 2022/2023. godinu I polugodište broj: 04-2-1393-10/21 od 21.03.2022. godine.…

Pročitajte više

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 737-1-2-97/21

Obavještenje o nabavci 737-1-2-97/21b. Više detalja pogledajte na sljedećim linkovima: Link 1 Link 2 Link 2

Pročitajte više

Nabavka usluga na području sigurnosti za potrebe JP za 2021. godinu

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/nabavka-usluga-na-podrucju-sigurnosti-za-potrebe-JP-za-2021.-godinu.pdf

Pročitajte više

Nabavka usluge – redovnog servisa klima komore Menerga

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/nabavka-usluge-redovnog-servisa-klima-komore-Menerga.pdf

Pročitajte više

Nabavka usluge redovnog mjesečnog održavanja instaliranog računovodstvenog softvera za 2021. godinu

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Nabavka-usluge-redovnog-mjesecnog-odrzavanja-instaliranog-racunovodstvenog-softvera-za-2021.-godinu.pdf

Pročitajte više

Nabavka usluge web hostinga

Više informacija pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/nabavka-usluge-web-hostinga.pdf

Pročitajte više

Nabavka usluge sanitarno – preventivne zaštite objekta i nabavka insektron klopki za žohare

Nabavka usluge sanitarno – preventivne zaštite objekta JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o Sarajevo i nabavka insektron klopki za žohare za 2020.godinu - Report 737-8-2-50/20. Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Report_737-8-2-50_20.pdf

Pročitajte više

Nabavka robe – kancelarijskog potrošnog materijala

Nabavka robe – kancelarijskog potrošnog materijala za potrebe Preduzeća za 2020.godinu - Report 737-8-1-48/20. Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Report_737-8-1-48_20.pdf

Pročitajte više

Nabavka robe – tonera za računarske printere i fax uređaje

Nabavka robe – tonera za računarske printere i fax uređaje za potrebe JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o Sarajevo za 2020. godinu - Report 737-8-1-45/20. Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Report_737-8-1-45_20.pdf

Pročitajte više
Translate »