• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. SEPTEMBRA; utorak, četvrtak i subota počinju od 30. SEPTEMBRA;

Nastavak projekta škole plivanja‏

Projekat škole plivanja za učenike četvrtih razreda osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo nastavljen je obukom za učenike osnovnih škola: “Mehmedalija Mak Dizdar”, “Osman Nakaš” i “Vladimir Nazor”.