• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Završen Prvi plivački miting osnovaca „NOVO SARAJEVO 2018“.


Prvi plivački miting osnovaca “NOVO SARAJEVO 2018” danas je održan na Olimpijskom bazenu Otoka.

Na takmičenju je nastupalo 160 učenika osam novosarajevskih osnovnih škola, koji su uspješno savladali obuku plivanja u ovoj i prethodnim godinama. 

U realizaciji Projekta škole plivanja za učenike osnovnih škola sa područja Općine Novo Sarajevo, do sada je učestvovalo preko šest hiljada učenika.
Današnji Miting otvorio je načelnik Općine Novo Sarajevo, Nedžad Koldžo uz poruku da je ovo prvo ali od danas i tradicionalno takmičenje.