Obavještenje o nabavci broj: 737-1-2-49-3-8/20 za OTVORENI POSTUPAK ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGE PREVOZA UČENIKA ČETVRTIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO ZA POTREBE REALIZACIJE PROJEKTA ŠKOLE PLIVANJA ZA ŠKOLSKU 2020./2021. GODINU.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba//obavještenje-o-nabavci-prevoz-učenika-737-1-2-49-3-8_2.pdf