• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MAJA; utorak i četvrtak počinju od 09. MAJA;

Treći ciklus Škole plivanja

Trećim ciklusom Škole plivanja, koji je realiziran u sklopu projekata sa: Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo;

Općinom Stari Grad Sarajevo, te sa Općinom Novo Sarajevo, bile su obuhvaćene osnovne škole: “6. mart”, “Saburina”, “Hamdija Kreševljaković”, “Mula Mustafa Bašeskija”, “Vladimir Nazor”, “Kovačići” i “Hrasno”.