• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 29. novembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 5. decembra; U sklopu promotivne akcije "Jesen-zima na Olimpijskom" samo za vas donijeli smo akcijske cijene Škole plivanja koje možete pogledati klikom OVDJE.

Škola plivanja za učenike iz Goražda


U cilju promocije važnosti zdravlja učenika, a prije svega sticanja neophodnih kompetencija i vještina za snalaženje u prirodi i prirodnim okruženjima, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde je odlučilo da za sve učenike IV razreda osnovnih škola sa područja ovog kantona, obezbjedi školu plivanja na Olimpijskom bazenu Otoka.

Za ovu namjenu, sredstva je obezbjedilo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Učenici slijedećih osnovnih škola će učestvovati u realizaciji ovog projekta: Fahrudin Fahro Baščelija, Husein ef. Đozo, Mehmedalija Mak Dizdar i Hasan Turčalo Brzi.