• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 13. OKTOBRA; utorak, četvrtak i subota počinju od 28. OKTOBRA;

Škola plivanja za novosarajevske osnovce

Trećim ciklusom završena je realizacija Projekta škole plivanja za učenike novosarajevskih osnovnih škola za prvo polugodište školske 2014/15. godine. U ovom ciklusu učestvovali su učenici osnovnih škola “Hrasno” i “Čengić vila”. Realizacija Projekta biće nastavljena početkom drugog polugodišta.