• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 13. OKTOBRA; utorak, četvrtak i subota počinju od 28. OKTOBRA;

Škola plivanja

Jedan ciklus traje 4 radne sedmice, tri puta sedmicno po jedan sat, ukupno 12 termina.