• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MAJA; utorak i četvrtak počinju od 09. MAJA;

Sastanak sa predstavnicima udruženja, koja rade sa osobama sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju‏

Poštovani,

U prostorijama Olimpijskog bazena Otoka, danas su predstavnici: Bazena; Gradske uprave Grada Sarajeva, Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu; Medicinskog centra Sporticus i JP „Lokom“ održali radni sastanak sa predstavnicima udruženja, koja rade sa osobama sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju.

Tema i cilj sastanka bili su iznalaženje novih ideja i mogućnosti, te unaprijeđenje postojećih programskih aktivnosti za osobe sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju.

Predstavnici udruženja ovom prilikom su iznijeli problematiku s kojom se susreću svakodnevno, te izrazili spremnost za konkretnijom saradnjom sa Olimpijskim bazenom Otoka i drugim sportskim objektima u Kantonu Sarajevo.

Spremnost za potporu programskim aktivnostima izrazili su svi prisutni. Naglasivši da će svoje prostorne, programske i kadrovske resurse staviti na raspolaganje navedenim udruženjima, u želji da se šira društvena zajednica animira u ostvarenju što kvalitetnijih uvjeta angažmana navedenih.

Zajednički zaključak je da predstavnici udruženja u narednom periodu konkretizuje prijedloge i zahtjeve o mogućoj saradnji, a o čemu će biti govora na narednim susretima.