• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 10. NOVEMBRA; utorak, četvrtak i subota počinju od 02. DECEMBRA;

Sastanak sa pomoćnikom ministra za civilne poslove

Predstavnici JP “Olimpijski bazen Otoka” i Plivačkog saveza BiH danas su održali sastanak sa Suvadom Džafićem, pomoćnikom ministra za sport u Ministarstvu civilnih poslova BiH.

Razgovaralo se o: regulisanju pravilnika o sigurnosti na plivalištima i kategorizaciji sportskih objekata; podršci Ministarstva plivačkim i vaterpolo takmičenjima, te aplikacijama prema evropskim fondovima i NVO; kao i o drugim tekućim pitanjima.

Ovom prilikom, pomoćnik ministra je istakao je da će u narednom periodu pokušati iznaći riješenja za određene probleme, sa kojima se susreću olimpijski bazeni u Sarajevu i Banja Luci.