• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 12. februara, a utorak, četvrtak i subota (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 27. februara; U sklopu promotivne akcije "Jesen-zima na Olimpijskom" samo za vas donijeli smo akcijske cijene Škole plivanja koje možete pogledati klikom OVDJE.

Sastanak s ciljem unaprijeđenja Projekta škole plivanja

U prostorijama Olimpijskog bazena Otoka, danas je održan radno-konsultativni sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici: Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Gradske uprave Grada Sarajeva, Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, općina sa područja Kantona Sarajevo i Bazena.

Povod sastanku bio je dogovor o sistemskom rješenju realizacije Projekta škole plivanja za učenike četvrtih razreda osnovnih škola. Prisutni su izrazili zadovoljstvo što je u 2014. godini oko 2600 djece učestvovalo u Projektu, što predstavlja značajan pomak u odnosu na 2013. godinu, kada je broj djece bio oko 700.

Pored brojnih problema sa kojima se svakodnevno susreću, svi učesnici sastanka izrazili su zadovoljstvo što se ovakav projekat realizira. A spremnost da i u narednom periodu Projekat podrže, izrazili su uvrštavanjem određenih sredstava u budžete za ovu namjenu.

Učesnici sastanka podržali su i prijedlog inicijative o uvrštavanju sportskih objekata sa područja Kantona Sarajevo u kategorije sa nižim cijenama energenata.