• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 21. JULA; utorak, četvrtak, subota od 05. AVGUSTA.

Sastanak predstavnika sportskih objekata‏

U prostorijama Olimpijskog bazena Otoka danas je održan sastanak predstavnika sportskih objekata i preduzeća sa područja Kantona Sarajevo.

Tema sastanka bilo je pokretanje inicijative za izmjenu zakonske regulative vezane za režijske troškove u sportskim objektima. Predloženo je nekoliko načina kako je eventualno moguće riješiti problematiku visokih troškova režija u sportskim objektima, te dogovoreno kako dalje nastupiti kod nadležnih instanci.