Projekat škole plivanja za učenike četvrtih razreda osnovnih škola sa područja Općine Hadžići za školsku 2023/2024. godinu

Direktor JP Olimpijski bazen Otoka, Avdija Hasanović i načelnik Općine Hadžići, Hamdo Ejubović potpisali su jučer Sporazum o realizaciji Projekta škole plivanja za učenike četvrtih razreda osnovnih škola sa područja Općine Hadžići za školsku 2023/24. godinu.

Potpisivanjem Sporazuma, Općina Hadžići se obavezala da finansijski podrži, planira i koordinira Projekat obuke neplivača učenika četvrtih razreda osnovnih škola na svojoj teritoriji, čija se realizacija odvija na Olimpijskom bazenu Otoka, dok Bazen osigurava prijevoz polaznika obuke na relaciji škola-bazen-škola te stručno osoblje za obuku polaznika ovog društveno korisnog projekta.

Izvor: https://hadzici.ba/post.php?id=994