Jučer je u Vijećnici potpisan najavljivani Sporazum između Grada Sarajeva i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, o sufinansiranju Projekta „Rehabilitacija i vježbanje u vodi za boračku populaciju, RVI i članove Udruženja logoraša Kantona Sarajevo na Olimpijskom bazenu Otoka“.

Gradonačelnica Benjamina Karić je sa svojim zamjenikom, Samirom Avdićem, tom prilikom ugostila ministra Omera Osmanovića i direktora JP „Olimpijski bazen Otoka“, Avdiju Hasanovića.

„Grad Sarajevo će, u skladu sa svojim nadležnostima, ali i mogućnostima, nastaviti da osigurava ljepše i lakše uslove života našim borcima. Posebno me raduje realizacija Projekta na Olimpijskom bazenu Otoka, jednom od prvih kapitalnih gradskih poduhvata. Dijelimo senzibilitet, ali i odgovornost prema herojima ovog grada i zemlje, čijom zaslugom danas živimo slobodu. Želimo im poručiti da nisu zaboravljeni“, kazala je gradonačelnica Karić.

Grad i Kanton zajedničkim snagama zagovaraju funkcionalan i aktivan odnos za prava i potrebe svih svojih građana, a to se posebno odnosi na boračku populaciju.

Podsjetimo, program rehabilitacije i rekreacije boračke populacije obuhvata individualnu rehabilitaciju u vodi, rekreativno plivanje i upotrebu saune (radno vrijeme saune je 12:00 – 21:00) pet puta sedmično u trajanju od četiri do pet sedmica. Pripadnici boračke populacije koji će biti obuhvaćeni ovim Projektom koristit će rekreativni prostor unutar plivališta, u periodu 09:00 – 23:00 časa (s tim što je posljednji ulazak na plivalište do 21:30).

Prilikom dolaska bit će dovoljno da se jave sa identifikacionim dokumentom na tzv. sportskoj recepciji. Projekat bi trebao biti realiziran u periodu od pet mjeseci za otprilike 600 korisnika.