• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga interne i eksterne reprezentacije u 2020.godini

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga interne i eksterne reprezentacije u 2020.godini za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo.