• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MAJA; utorak i četvrtak počinju od 09. MAJA;

Potpisan ugovor o finansiranju Projekta škole plivanja

Načelnik Općine Stari Grad Sarajevo, Ibrahim Hadžibajrić i direktor JP “Olimpijski bazen Otoka” Sarajevo, Avdija Hasanović danas su potpisali Sporazum o finansiranju Projekta škole plivanja za učenike četvrtih razreda osnovnih škola sa područja Općine Stari Grad.

Sporazumom Općina se obavezuju da u okviru svojih nadležnosti podrži, planira i koordinira Projekat obuke neplivača učenika četvrtih razreda osnovnih škola na svojoj teritoriji, za šta će bit izdvojeno 15.000,00 KM.

JP “Olimpijski bazen Otoka” će u svom objektu i sa svojim materijalnim i personalnim resursima organizovati i realizovati Projekat po istoj metodologiji, po kojoj su realizovani raniji projekti škole plivanja finansirani iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.