• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 04. oktobra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 24. oktobra;

Potpisan sporazum sa Općinom Novo Sarajevo

Načelnik Općine Novo Sarajevo, Nedžad Koldžo i v.d. direktora JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Enes Peštek, danas su potpisali Sporazum o realizaciji programskih aktivnosti.

Na osnovu Sporazuma, Općina Novo Sarajevo dodjeljuje JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. 30.000 KM za realizaciju škole plivanja za učenike od II do IX razreda novosarajevskih osnovnih škola.

U prethodnih osam godina preko 5300 učenika sa područja Općine Novo Sarajevo učestvovalo je u realizaciji projekata škole plivanja.

Potpisnici su izrazili zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom, te da se nadaju da će takav trend biti nastavljen.