• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Potpisan Protokol o realizaciji Projekta edukacije neplivača

Enes Peštek, v.d. direktora JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. i Hamdija Dizdar, pomoćnik načelnika Općine Novi Grad Sarajevo za obrazovanje, kulturu i sport, danas su potpisali Protokol o realizaciji Projekta edukacije neplivača – učenika četvrtih razreda osnovnih škola sa područja Općine Novi Grad Sarajevo.

U realizaciji Projekta učestvovat će 1100 učenika iz 14 novogradskih škola, za šta je iz Budžeta Općine Novi Grad osigurano 65.000 KM.

Za učenike je osiguran prevoz na relaciji škola-Bazen-škola. A za rad sa djecom će se pobrinuti stručni tim profesora sporta i tjelesnog odgoja.