• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Posjeta gradskih vijećnika

Gradski vijećnici Grada Sarajeva posjetili su Olimpijski bazen Otoka u srijedu, 8. decembra 2021. godine.

Tom prilikom domaćini su vijećnike upoznali sa:

– Objektom Olimpijskog bazena – obilazak i prezentacija tehničkih cjelina;
– Realizacijom sportskih, edukativnih i rekreacijskih projekata;
– Odnosom između Bazena i Grada, te drugim aktuelnim dešavanjima i planovima za budućnost.

Vijećnici su izrazili zadovoljstvo načinom upravljanja i podržanirane aktivnosti.