• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 13. OKTOBRA; utorak, četvrtak i subota počinju od 30. SEPTEMBRA;

PONOVNI JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje 3 (tri) člana Nadzornog odbora JP Olimpijski bazen Otoka
d.o.o. Sarajevo.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/wp-content/uploads/2021/10/Javni-konkurs-2021-converted.pdf