• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Plivačko takmičenje “OAZA OPEN”

U četvrtak, 14. marta i petak, 15. marta 2019. godine, na Olimpijskom bazenu Otoka biće održano Plivačko takmičenje „OAZA OPEN“.

Takmičenje će se održati po slijedećem rasporedu:
četvrtak, 14. mart 2019. godine:
– 11:30 početak takmičenja;
– 14:00 završetak takmičenja.

petak, 15. mart 2019. godine:
– 11:30 početak takmičenja;
– 14:00 završetak takmičenja.

Organizator takmičenja je Udruženje za podršku osobama za intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo „OAZA“, a ulogu suorganizatora preuzelo je JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo.

Za vrijeme održavanja takmičenja, svi sadržaji Olimpijskog bazena Otoka će raditi za rekreativne korisnike.