• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 04. oktobra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 24. oktobra;

Pitanja za radno mjesto – Rukovalac uređaja grijanja, ventilacije i hlađenja

Pitanja za radno mjesto – Rukovalac uređaja grijanja, ventilacije i hlađenja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/wp-content/uploads/2021/07/PITANJA-ZA-RADNO-MJESTO-Rukovalac-uredjaja-grijanja-ventilacije-i-hladjenja-I-objava.pdf