• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MARTA; utorak i četvrtak počinju od 23. MARTA;

Održan radni sastanak

Na Olimpijskom bazenu Otoka danas je održan sastanak između ministra za obrazovanje, nauku i mlade u Kantonu Sarajevo Elvira Kazazovića i direktora JP “Olimpijski bazen Otoka” sa predstavnicima Gradske uprave Grada Sarajeva i sarajevskih općina.

Tema sastanka bila je sistemsko riješavanje škole plivanja, čime bi se pristupilo ispunjavanju odredbi iz Zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, vezanih za ovu oblast.

Zajednički stav svih prisutnih bio je da će u skladu sa finansijskim mogućnostima podržati realizaciju ovog projekta. Na ovaj način društvena zajednica bi podržala finansiranje i korištenje Olimpijskog bazena Otoka.
Sistemskim riješavanjem škole plivanja će se stvoriti uslovi za uvođenje trećeg časa Tjelesnog odgoja za učenike četvrtih razreda osnovnih škola.