• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MARTA; utorak i četvrtak počinju od 23. MARTA;

Odluku o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku usluge prevoza učenika

Odluku o poništenju postupka javne nabavke broj: 04-2-1522-7/19 od 06.01.2020. godine u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku usluge prevoza učenika četvrtih razreda osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo za potrebe realizacije projekta škole plivanja za 2020. godinu.