• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku za dostavu ponuda za nabavku usluge prevoza učenika

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku za dostavu ponuda za nabavku usluge prevoza učenika četvrtih razreda osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo za potrebe realizacije projekta škole plivanja za 2020. godinu.

Više detalja pogledajte na sljedećim linkovima:

http://bazen.ba/Odluka-ponistenje-postupka-javne-nabavke-škola-plivanja-otvoreni.pdf

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE – 737-1-2-16-4-6/20