• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MAJA; utorak i četvrtak počinju od 09. MAJA;

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj: 04-2-82-5/18

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj: 04-2-82-5/18 u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku, isporuku, instaliranje i puštanje u rad sistema naplate parkinga sa ulazno – izlaznom rampom i terminalom za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2018.godinu uz ododatno obavještenje broj: 737-7-1-32-3-3/18.