• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MARTA; utorak i četvrtak počinju od 23. MARTA;

ODLUKA o poništenju konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i članova OZR

ODLUKA o poništenju konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo

Poništava se konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, broj 01-1-456-2/21 od 24.05.2021. godine i to objavljen na web.stranici Preduzeća, web.stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, „Službenim novinama FBiH“, broj: 42/21 od 28.05.2021. godine i dio teksta Javnog oglasa objavljenog u dnevnom listu “Dnevni avaz” .

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama F BiH“, na web.stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i na web.stranici Preduzeća.