• Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju 15. maja, a utorak - četvrtak - subota počinju 30. maja. U sklopu promotivne akcije "Budi fit prije i tokom ljeta!" samo za vas donijeli smo akcijske cijene Škole plivanja koje možete pogledati klikom OVDJE.

ODLUKA o poništenju Javnog konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i članova NO

ODLUKA o poništenju Javnog konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo

Poništava se Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, broj: 01-1-727-2/21 od 09.08.2021. godine i to objavljen na web.stranici Preduzeća, web.stranici JU“Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, „Službenim novinama FBiH“, broj: 72/21 od 10.09.2021. godine i dio teksta Javnog oglasa objavljenog u dnevnom listu “Dnevni avaz”.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama F BiH“, na web.stranici JU“Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, na web.stranici Preduzeća i u jednom dnevnom listu.