Odluka o najpovoljnijem ponuđaću – Sanitarni pregled uposlenika. Više detalja pogledajte na sljedećem linku:

http://bazen.ba/wp-content/uploads/2024/01/odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudjaca-sanitarni-pregled-1.pdf