• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 04. oktobra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 24. oktobra;

Odluka o izboru osiguranja imovine i lica za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2016.godinu