• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MARTA; utorak i četvrtak počinju od 23. MARTA;

Odluka o izboru osiguranja imovine i lica za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2016.godinu