• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Odluka o izbor najpovoljijeg ponuđača u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku usluge osiguranja imovine i lica

Odluka o izbor najpovoljijeg ponuđača Broj: 04-2-252-8/19 od 01.04.2019.godine u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku usluge osiguranja imovine i lica za za potrebe JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo
za 2019.godinu