• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Obavještenje o nabavci broj: 737-8-2-2/21

Obavještenje o nabavci broj: 737-8-2-2/21 – Nabavka usluge periodičnog pregleda PP aparata i funkcionalnog ispitivanja hidrantske instalacije.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Report_737-8-2-2_21-1.pdf