Obavještenje o nabavci broj : 737-7-1-5-3-2/19 za Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku robe hemijskog sredstva – gasnog hlora I usluge baždarenja hlornih boca za sisteme bazenske tehnike za potrebe jp“olimpijski bazen otoka“d.O.O. Sarajevo 2019. Godinu

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Obavjestenje-o-nabavci-737-7-1-5-3-2_19.pdf