Obavještenje o nabavci broj: 737-7-1-4-3-1/21 – nabavka robe – hemijskog sredstva – gasnog hlora i usluge baždarenja hlornih boca za sisteme bazenske tehnike za potrebe JP“Olimpijski bazenOtoka“ d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Obavjestenje-o-nabavci-broj-737-7-1-4-3-1_21-1.pdf