• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 01. JULA; utorak i četvrtak počinju od 30. JUNA;

Obavještenje o nabavci 737-7-1-96_21

Obavještenje o nabavci 737-7-1-96_21. Više detalja pogledajte na sljedećem linku:

Report_737-7-1-96_21