• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MAJA; utorak i četvrtak počinju od 09. MAJA;

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 737-7-1-35-3-9/21

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/f5d0a29a-67d1-4fdb-84a8-1f6f43bb0dca.pdf